Cookies op de Michelin website

Deze website maakt gebruik van cookies om activiteiten te monitoren. Voor meer informatie, gelieve onze cookie policy te raadplege  link for more informations Validate

Recente
activiteiten
!

Welcome to your history toolbox

We've saved important information from your previous searches to make your life easier.

???private_mode_title???

???private_mode_text???

Laatst bekeken band

Laatst bekeken dealers

Laatste zoekopdracht

Veilig rijden

Verbetering van de verkeersveiligheid
voor iedereen

De Michelin Groep wil zich graag blijven inzetten om meer nog levens te redden.

De uitdaging om de verkeersveiligheid te verbeteren

Bij verkeersongevallen komen jaarlijks 1,2 miljoen mensen om het leven, terwijl circa 50 miljoen mensen gewond raken. Het verkeer is de belangrijkste oorzaak van sterfte onder jongeren. Overheden, internationale organisaties en bedrijven spannen zich in om het verkeer voor iedereen veiliger te maken. Ze organiseren bewustwordingscampagnes en opleidingsprogramma’s voor alle weggebruikers.

 

Bewustwordingscampagnes

 

Bewustwordingscampagnes

Michelin zet zich sinds 2004 in voor het Europees Handvest voor Verkeersveiligheid en voor verbetering van de verkeersveiligheid middels bewustwordingscampagnes en opleidingsprogramma’s voor alle weggebruikers. Daarbij richt Michelin zich op 15 Europese landen, alsmede Amerika, Afrika en Azië. Zo organiseerde Michelin in India, de VS en Brazilië programma’s voor jongeren en mensen die net hun rijbewijs hadden gehaald. Inmiddels ligt er ook een focus op China.

De Groep is direct betrokken bij internationale organisaties en werkt daar nauw mee samen.

Michelin Golden Rules

http://www.goldenrules-fia-michelin.com/